5 åringarna på Aspen, Gertrudsgårdens förskola i Trelleborg, har skapat ett konstverk och en dikt om framtidens stad Trelleborg. I samband med poesifestivalen på Trelleborgs bibliotek visade de upp konstverket och förmedlade dikten inför publik på scenen. Barnen berättade också vad de tycker om att skapa poesi för en hållbar framtid; exempelvis hur viktigt det är att “politikerna lyssnar på barnen” och att vuxna inte “kastar fimpar i naturen”. Vidare berättade barnen att man inte “behöver leksaker när man gör poesi” och att det är “jätteroligt” och ”lätt som en plätt” att skapa poesi.

En positv framtidstro ska prägla utbildningen.

LPfö18 – Avsnitt Hållbar utveckling

Stort grattis alla poeter på Aspen! Dikten publiceras under våren i den digitala poesiantologin Tankar om demokratins framtid – av barn och unga. En poesibok som lyfter barns och ungas röster och främjar kunskap, demokrati och framtidstro!

Drömmar kan vara gula.

Drömmar kan vara blå.

Stranden är gul och havet är blått.

Vi behöver inget slott.

Åka buss är kul den har fyra hjul.

Bussen tar oss ut ur staden så vi kan titta på bladen.

Ingen dödar djuren eller förstör i naturen.

Ingen ska vara kaxig eller slåss.

Att boxas och slåss är inget för oss.

Drömmar om silver.

Drömmar om guld.

Tänk om kistan alltid var full.

Ett demokratiskt och kritiskt språkarbete

Genom Sustainable Poetry inkluderas barnen i en gemensam poesiresa som utgår ifrån barnen och fokuserar hållbarhetsfrågor som är relevanta i deras vardag. De leker med språket, upptäcker hållbarhetsfrågor och prövar sina demokratiska förmågor. Pedagogerna lyssnar och ­plockar upp barnens egna ­tankar kring sin omvärld – saker som är viktiga för barnen och saker de vill ska förändras i staden där de växer upp. Pedagogerna hjälper till att uttrycka deras tankar i skrift. De tar deras tankar och åsikter på allvar och visar för barnen att deras röster är betydelsefulla i samskapandet av en hållbar framtid.

Förskolan ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.

Lpfö18 – Avsnitt förståelse och medmänsklighet