Trelleborgen välkomnades våren med tal, musik och poesi. Museipedagog Amanda Casselstål läste dikter ur poesiantologin Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga.