Sanna Danielssons dikt “Ett land i ruiner” är ett av de vinnande bidragen i årets poesitävling. Dikten publiceras under våren i den digitala poesiantologin Tankar om demokratins framtid – av barn och unga. En poesibok som lyfter barns och ungas röster och främjar kunskap, demokrati och framtidstro! 

Det känns bra att få sin röst hörd. Det är även viktigt. Ungas röster måste höras mer och vuxna måste lyssna, både på lätta och svåra ämnen.

Sanna danielsson

Stort grattis Sanna, barn- och fritidsprogrammet på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg!

Sanna vid poesiträdet i skolans mediatek på Söderslättsgymnasiet

Ett land i ruiner 

Mörkret, sorgen

Oron i oskyldiga ögon

Tårar faller

Larmet tjuter

Staden i ruiner

Människor flyr 

för sina liv.

Hjälpen kommer 

Ljuset i tunneln,

glädjen blommar igen!

Lyssna till dikten här: Uppläsning av Kimerley Kitti, konstnär och författare

Läs mer om undervisningen: I natt jag drömde något som…