Demokrati för mig är…

Astons dikt är ett av de vinnande bidragen i årets dikttävling och publiceras under våren i den digitala poesiantologin Tankar om demokratins framtid – av barn och unga. En poesibok som lyfter barns och ungas röster och främjar kunskap, demokrati och framtidstro!

Stort grattis Aston årskurs 1 på Lindbackens skola i Uppsala.

Foto: Maria Franzen

Eleverna lär sig grunderna i programmering i matematiken och några elever har lärt sig programmera en animation till demokratidikterna som de har skrivit. Ta del av hur lärarna och eleverna arbetat kreativt med demokrati, globala mål, poesi och programmering i undervisningen:

Demokrati för mig är

Elever i årskurs 1 skriver dikter om demokrati – Pedagog Uppsala

Inspiration för undervisningen

Lyssna till Dan Paxer (politisk sekreterare) som i samband med Världspoesidagen 2022 medverkar i POP UP POETRY och läser Astons dikt: Demokrati för mig är