“Idag var vi på BF på InnoCarnival, det va så roligt att få vara med att sätta upp våran monter som vi hade och få vara kreativ med barn.” – Elevcitat

Sustainable Poetry och InnoCarnival engagerar barn och unga i den viktiga klimatomställningen och i samband med årets innovationskarneval på Eleda Stadion i Malmö arrangerades aktiviteten InnoPoetry. Elever på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg höll i aktiviteten för barn tillsammans med författaren Ingrid Remvall och läraren Maria Glawe. Tema: En klimatsäker framtid – ord med kraft att förändra!

Kommuner engagerar ungdomar i klimatomställningen – Skola och samhälle samverkar!

Både Trelleborg och Malmö deltar i årets “One Planet City Challenge”, vilket är WWF:s stadsutmaning som handlar om att “vässa klimatarbetet och ta på sig ledartröjan för en klimatsäker framtid”. En viktig del i arbetet är att främja och stärka barns och ungas handlingskompetens i omställningsarbetet.  

Samskapande bygger kunskaperpoesin sätter kunskapen i en ny kontext

Under läsåret har gymnasieeleverna lyssnat till olika tjänstepersoner i kommunen som föreläst om frågor som rör klimatomställningsarbetet. De har också läst och bearbetat texter av vetenskaplig karaktär och andra texttyper i klimatantologin “Vad håller ni på med?” Syftet med läsningen av olika sorters texter, som behandlar det aktuella ämnesområdet, har varit att läsa, förstå, sammanfatta och därmed bygga kunskaper. Därtill har de genom poesin fått använda den nya kunskapen i en ny och kreativ kontext och skapa en egen representation.

Från APL-aktivitet till workshop på innovationskarneval

I arbetet med hållbarhetsfrågorna och poesi har eleverna också fått möjlighet att omsätta kunskaperna i olika lärsituationer utanför skolan, dels på sina respektive APL-platser där de träffar barn i förskolan och i grundskolan, dels på innovationskarnevalen i dag då de fick hantera en ny typ av utmaning – InnoPoetry – med uppdraget att inspirera och handleda barn (som de aldrig tidigare träffat, dessutom i en drop in-situation) i att skapa klimatdikter.

“Det var fullt ös nästan hela dagen. Det var roligt och lärorikt. Många av barnen var intresserade och tyckte att det var roligt, vilket gjorde det ännu roligare att vara där.” – Elevcitat

Elevernas engagemang var på topp, de hade ett fint sätt att bemöta barnen och visade att de kunde använda kunskap, kreativitet, samarbete och kommunikation på ett bra sätt. Genom utmaningar som den här stärker vi elevernas medskapande i utbildningen, stärker deras tilltro till den egna förmågan och främjar det livslånga lärandet. 

InnoCarnival och Sustainable Poetry är två värdefulla skolutvecklingsprojekt. När de förenas och berikar ömsesidigt blir effekten så mycket större. Det gemensamma målet är att främja lärande för hållbar utveckling i förskolan och skolan och stärka barns och ungas möjlighet att påverka framtiden på hållbar väg.

“Idag har jag fått min första upplevelse på Innocarnival och det har varit mycket, men roligt. Jag skulle gärna ställa upp igen.” – Elevcitat