För sjätte året i rad erhåller Söderslättsgymnasiets mediatek i Trelleborg utmärkelsen “Skolbibliotek i världsklass.” Stort grattis!

I projektet Sustainable Poetry samarbetar skolbibliotekarier och lärare i undervisningen för att bidra till elevernas måluppfyllelse och för ett hållbart nyttjande av skolbiblioteken. Sten Ivarsson och Gustav Fredlund, som arbetar i skolbiblioteken på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, berättar i Afternoon Tea med Staffan Taylor (Poesifestivalen 2021) om sina erfarenheter som aktiva medskapare i Sustainable Poetry.

I samtalet berör de bland annat en av utmaningarna som lyfts fram i forskningsöversikten Skolbibliotekets roll för elevers lärande (2017) av Cecilia Gärdén: Hur samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier kan gå till och hur de tillsammans kan bidra till elevernas lärande. I forskningsöversikten efterfrågas således goda exempel på samarbeten mellan lärare och skolbibliotek, likaså skolbibliotek som lyfter elevperspektivet. Sustainable Poetry är ett sådant exempel.

Här är mer information om utmärkelsen “Skolbibliotek i världsklass”: Här är årets Skolbibliotek i världsklass – Fackförbundet DIK