All we are saying is give peace a chance… orden ur låten “Give peace a chance” av John Lennon strömmar ur högtalarna på gymnasiet och fönsterna är öppna precis som på många andra platser runtom i Europa denna fredag (Europeiska radiokanaler spelar John Lennon – för Ukraina – Aftonbladet). Vi följer med i nyhetsrapporteringen om kriget i Ukraina och låter “budskapet om fred höras”.

Vi läser vad som skildras i nyheterna och samtalar om hur eleverna kan stärka sitt kritiska tänkande och avslöja falska nyheter. Vi samtalar om att i tider av krig och kris sprids desinformation och falska nyheter och rykten som många gånger skapar oro, skrämmer och vilseleder. Vi använder oss av ett antal tips som forskaren Emma Frans förmedlat när hon för ett antal veckor sedan höll en digital föreläsning för eleverna om demokrati, desinformation och spridning av falska nyheter; Demokratin kan inte tas för given. Tipsen finns även sammanfattade i följande artikel: Emma Frans: Lär eleverna källtillit – inte bara källkritik – publicerad i Läraren. Exempelvis att vara kritisk, men samtidigt våga lita på den information som är trovärdig och vara beredd på att ändra uppfattning är några tips. Fler tips är att välja källor med omsorg, rikta den kritiska blicken inåt, inte bli känslostyrd, fundera över vilka som vinner på att informationen sprids och vikten av att söka information utanför eget flöde.

När vi läst och samtalat om innehållet i nyhetsartiklarna utforskar eleverna den konstnärliga och nyskapande poesiformen Black Out Poetry. De väljer ut ord med noggrannhet och låter kreativiteten flöda. En del elever väljer att göra en enkel dikt på kort tid, medan andra skapar en mer genomarbetad dikt där ord och bild samspelar och ger en djupare mening. Vi pratar om hur dikterna berör det globala målet 16 – fredliga och inkluderande samhällen. Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Eleverna skapar dikter om fred, frihet och framtidshopp!

Uppmärksamma källkritikens dag! Bland annat erbjuder Internetstiftelsen ett digitalt event.