Poesi och klimatpsykologi

I samband med poesifestivalen 2022 arrangerar Den globala skolan tillsammans med Sustainable Poetry ett digitalt seminarium som riktar sig till pedagoger, lärare och skolbibliotekarier.

Seminariet inleds med en kort presentation av Sustainable Poetry och information om hur man kan bli medskapare i projektet och i nätverket som fokuserar på ett dynamiskt samskapande.

Därefter föreläser Frida Hylander från Klimatpsykologerna om hur vi med hjälp av psykologisk kunskap bättre kan förstå människans handlande (och icke-handlande) i klimatkrisen. Hur kan vi hantera vår egen och andras klimatångest och möta barn och elever på ett sätt som inger hopp och handlingskraft?

Slutligen berättar Martin Flower och Bo Hellström, regionansvariga för Den globala skolan hur vi tillsammans kan planera och genomföra fortbildning i lärande för hållbar utveckling från förskola till lärarutbildning.

Läs mer om seminariet och anmäl dig här: Poesi och klimatpsykologi