Elever planerar poesifestival!

I Trelleborg och i andra delar av Sverige och världen pågår nu förberedelser inför firandet av Världspoesidagen den 21 mars. Det är en internationell dag som inrättades 1999 av Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Syftet är att uppmuntra till att läsa, skapa, undervisa och publicera poesi.

Medskapare i projektet (lokalt i Trelleborg, nationellt och internationellt) planerar och arrangerar sin poesidag på valfritt sätt och knyter ihop firandet med andra medskapare genom det digitala eventet POP UP POETRY. Det innebär att det dyker upp poesi både här och där såväl fysiskt på olika platser som i sociala medier under dagen. Vi använder samma hashtag för att länka ihop alla röster för en hållbar framtid: #sustainablepoetry

Poesin är en av de få uttrycksformer som är tillgänglig för alla och är i många fall en kraft som ger styrka till förändring. Låt internationella poesidagen bli en årlig manifestation till rätten för människor att uttrycka sina tankar och åsikter.Mats Söderlund, poet och tidigare ledamot i Svenska Unescorådet.

I Trelleborg förbereds det således för poesifestival på stadens bibliotek och museum samt genom poesivandringar och poesiutställningar i centrum. För medskapare utanför Trelleborg så finns vissa digitala inslag att ta del av; se programmet. Hela projektet bygger på delaktighet, inflytande och medskapande; att barn och unga engageras (på olika sätt) i såväl process som i det faktiska resultatet.

På Söderslättsgymnasiet i Trelleborg är elever från olika gymnasieprogram delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av festivalen. Att få vara delaktiga i att planera och genomföra en poesifestival för barn och unga framkallar glädje i lärandet och medför möjligheten att utveckla kunskaper och förmågor som är viktiga både här och nu och för framtiden. De får exempelvis tänka kreativt, lyssna på varandra, samarbeta i team, göra viktiga val, lösa problem, bygga kunskaper, argumentera, kommunicera och ta ansvar. Eleverna på Söderslättsgymnasiet utgår från skolans ledord som är: KUNSKAP, ANSVAR & GLÄDJE.

I planeringen fick de bland annat hantera utmaningen att tänka utifrån en bredare målgrupp. Festivalen riktar sig i huvudsak till barn och unga från 5-25 år, men inbjuder även nyfika medborgare och besökare i olika åldrar att delta i poesiäventyret. I programmet är en hel del av elevernas idéer och önskningar förverkligade, vilket känns fantastiskt. Det är resultatet av ett dynamiskt samskapande som förenar många olika aktörer kring ett gemensamt fokus på att bidra till att lyfta barns och ungas röster för en hållbar framtid och stärka deras medskapande i demokratin och samhällsutvecklingen.

Länk till programmet: Poesifestivalen 2022