Berätta hur du tänker… Vad tänker du är viktigt för människan, planeten och demokratin? Nu och i framtiden? Vilka globala mål kopplar du till din tanke och vilken bok? Nr 16! Att få leva i fredliga inkluderande samhällen. Jag tänker på “Två av allt!” av Rose Lagercrantz. Alla är lika mycket värda.

I ABC-huset i Mullsjö kommun fortsätter det poetiska skapandet att blomstra för en hållbar framtid och barnen som nu går i årskurs 3 skapar dikter för demokratin, framtiden och för hållbar utveckling. Den inspirerande undervisningen, som barnen är medskapare i, är designad av lärarna Anki Källman och Anneli Wahlsten, förstelärare med uppdrag inom språk-, läs-och skrivutveckling i Mullsjö kommun. Anki och Anneli hämtar mycket inspiration från Anne-Marie Körling, författare och lärare samt tidigare läsambassadör.

Den viktiga högläsningen, dialogen och barnens skapande

Barnen lyssnar och engagerar sig i samtalet om berättelserna de läser gemensamt. De är omringade av böcker, globala mål och Heart Maps som öppnar upp de “inre rummen” i skrivandet. “Två av allt”, “Fågeln i mig flyger vart den vill” och “Brun flicka drömmer” är några böcker som berör frihet och mål 16 – att få leva i fredliga och inkluderande samhällen. Ett annat mål som berörs är mål 13 om naturen och miljön. Barnen tänker på alla träd och att vi inte kan leva utan dem. De kopplar målet till böckerna “Svampskogens hemligheter” och “En blommas liv” av Stefan Casta. Barnen tänker högt och fritt, prövar sina vingar och bygger broar av poesi. I undervisningen är således högläsningen och dialogen central, likaså barnens eget skapande som möter verkliga mottagare utanför klassrummet.

Jag tror på poesins kraft – att rösten ska få höras

Jag tror att det finns något gott i oss alla

oavsett vilka vi är och vad vi tror på

[…]

Jag tror på ickevåld och “All makt åt folket”

[…]

Jag tror på min systers briljans och de alltför enkla

böcker jag gillar att läsa.

Högläsningen av dikten “Vad jag tror på” ur boken “brun flicka drömmer” av Jaqueline Woodson inspirerar barnen att skriva”Jag tror på”- dikter om demokratin och en hållbar framtid. De fyller sina Heart Maps med ord och meningar, delar tankar med varandra och ringar in de ord som känns mest. Det kan bli titeln på dikten. De smakar på orden, känner rytmen och högläser för varandra. Slutligen klistrar de in dikten i appen Book Creator, illustrerar till dikten och skriver ut. Dikterna blir en del av något större – klassens flaggspel!

Ute virvlar snön, inne bygger barnen broar av poesi:

Jag tror på naturen.

Jag tror på Greta, Malala och Selma.

[…]

Jag tror på att tjejer och killar

har lika mycket värde.