Fira modersmålsdagen med hållbar poesi!

jag har funnit kraften i mitt språk

funnit kraften i mig

språket ger mig styrka att förändra

språket ger mig förutsättningar att få min röst hörd

Utdrag ur dikten “En mäktig röst” av Felicia (elev)

Den 21 februari är det internationella modersmålsdagen. Dagen instiftades av Unesco år 1999 med syftet att främja flerspråkig undervisning, språklig mångfald och alla människors rätt att tala och skriva sitt modersmål. Fira dagen tillsammans med barn och unga genom att synliggöra den språkliga mångfalden som är en rikedom och en resurs i samskapandet av framtiden på hållbar väg.

Läs och utforska poesi tillsammans

Läs, utforska och samtala om dikter gemensamt. Ett tips är att läsa dikter skapade av barn och unga i antologin “Drömmar för en hållbar framtid” ett annat tips är att läsa dikter ur boken “Modersmål” av Mona Monasar och ett tredje tips är att läsa dikter på olika språk. Samarbeta gärna med skolbiblioteket.

Jag sa en gång att ni

tagit mitt språk ifrån mig

Att orden inte kunde komma ut

[…]

Vem är jag om jag inte ens har

ett språk

Utdrag ur dikten “Andra generationen” av Mona Monasar

Illustrationer av Ingrid Skåre

Skapa poesi på flera språk och var med i årets poesitävling

Poesi ger eleverna chans att förmedla djupare mening med relativt få ord.” Jim Cummins, ledande forskare inom flerspråkig undervisning, lyfter fram flerspråkiga projektarbeten som ett sätt att designa undervisning med “flerspråkiga glasögon” på. Han nämner poesi som en “fantastisk språkgenre” som ger nyanlända och flerspråkiga elever möjlighet att uttrycka sina tankar och idéer. Ett förslag som presenteras i boken Flerspråkiga elever – Effektiv undervisning i en utmanande tid är att ge elever möjlighet att skriva dikter på både svenska och på sitt modersmål.

Jag visste inte att språk var en skatt

Jag visste inte att mitt språk är min frihet

Jag visste inte att mitt språk är min styrka

Utdrag ur “Mitt språk” av Ghiath (elev)

Dikten “Mitt språk” är skapad på två språk och finns med i filmen “International Mother Language Day”. Den finns också att lyssna på i LHU-podden, avsnitt 1 som handlar om svenska, metod och poesi. I avsnittet läser poeten och läraren Ida Olofsson bland annat Ghiaths dikt.

Senast den 1 mars kan eleverna lämna in bidrag i årets poesitävling. Mer information om poesitävlingen, inspiration och tips finns här: Tankar om demokratins framtid

Läs också:

Poesi är deras frihet

Mitt modersmål är en krona på mitt huvud