Skapa och dela poesi på alla ❤️ dag

Hur kan vi tillsammans med barn och unga främja ett klimat, såväl i skolan som i samhället och på nätet, där alla kan känna sig trygga, respekterade och inkluderade? Hur fångar vi upp deras tankar och känslor om kärlek, vänskap, medmänsklighet och gemenskap?

Vi startar med att gemensamt läsa några rader ur dikten “Falla” av Rupi Kaur:

När världen kraschat vid dina fötter

är det okej att låta andra

hjälpa till att plocka upp skärvorna

vi som delade din glädje

när allt gick bra för dig

kan inte göra mindre än att

också dela din smärta

Eleverna lyssnar uppmärksamt och engageras i samtal där de beskriver den känsla eller stämning som dikten förmedlar. Diktraderna rymmer ett stort innehåll – går det ens att sammanfatta dikten med ett ord? Vi pratar vidare om ord som vänskap, kärlek, gemenskap och medmänsklighet. Elevernas olika tankar och erfarenheter framträder och berikar ömsesidigt. Poeten Brita af Geijerstam uppmanar oss att “vara beredda och öppna för dikter eftersom de kanske har ett budskap”. De kan både väcka och skapa våra minnen. Ann Boglind och Anna Nordlund förmedlar i texten Låt dikten komma till oss! Poesi och poesididaktik genom hela grundskolan att öppenhet och nyfikenhet är det viktigaste i mötet med poesi precis som i mötet med en annan människa (sid. 1).

Vi fortsätter att samtala om alla hjärtans dag och att det inte bara är i dag som vi behöver prata om kärlek, vänskap, gemenskap och medmänsklighet, men att i dag är en bra dag att lyfta fram det lite extra. Vi bygger vidare på innehållet i undervisningen med ytterligare en dikt:

Världen

Hela skiten

Alla dimensioner

Fast just nu är det bara du och jag här

av Anna Liljedal

Nu börjar eleverna prata engagerat om kärlek och vilka olika bilder som dyker upp. Deras tankar och känslor delas kors och tvärs i rummet. Det här är en dikt som berör och får eleverna att tänka efter. Eleverna får syn på en kort dikt med få ord som förmedlar ett stort innehåll. Den fångar en känsla och ger en ögonblicksbild.

Vi hinner med en tredje inspirationstext innan vi övergår till att skriva egna dikter. Nu blir det ord som svänger. Ur högtalarna strömmar ord från Danny Saucedos låt “Dör för dig”, vilket får en hel del elever att spricka upp i ett leende eller att röra på sig.

Vi går från askan och rätt in i elden

Vi två kommer alltid va så

[…]

Om allting skiter sig, du skulle dö för mig

som jag dör för dig…

Samtalet övergår efter en stund till det poetiska språket och bland annat fokus på metaforer. Eleverna får välja ut en diktrad eller formulering ur låten som de fastnade mest för och motivera varför just den formuleringen är särskilt bra eller tänkvärd. Eleverna lyssnar på varandra och bygger vidare på kunskapen som ska ligga till grund för att skapa en egen dikt.

Det sista momentet är, som eleverna själv uttrycker det, den största utmaningen, men samtidigt också det som är mest frigörande och spännande. Det finns inget rätt och fel och i det egna skapandet får varje elev en möjlighet att träda fram och ta plats. Eleverna får utforska olika sätt att skapa poesi, exempelvis att skriva en dikt med upprepning, haikudikt, skriva utifrån en bild osv. Det finns många vägar till det gemensamma målet, vilket öppnar upp för ökad delaktighet. Kanske kan sms-poesi vara en trevlig överraskning när det är alla hjärtans dag eller varför inte testa på att gå i Rupi Kaurs fotspår och skapa och dela instapoesi?

Illustration: Liam Åkeson Rayner