Bilder: Sanna

Utbildningen och undervisningen i gymnasieskolan styrs av läroplanen, examensmålen och ämnesplanerna (Skolverket). Här delas ett konkret exempel på hur lärare och elever inom ramen för Sustainable Poetry kan koppla samman läroplansmål, examensmål inom barn- och fritidsprogrammet och ämnesmål inom följande ämnen: Svenska, Pedagogiskt arbete, Aktivitetsledarskap och Pedagogiska teorier och praktiker. Sanna, som läser på Söderslättsgymnasiet, berättar så här om poesiäventyret tillsammans med barnen i åk 3:

Poesiskapande utifrån barnkonventionen – Den viktiga planeringen

Jag fick som uppgift att hålla i två aktiviteter under min APL som jag har hos en årskurs 3 och jag valde att koppla den ena aktiviteten till min svenska kurs. Jag hade sen innan observerat att eleverna tycker att det är kul att skriva dikter och det är också något vi arbetar mycket med i min svenska kurs. Jag bestämde mig för att jag skulle göra något kopplat till dikter. 

Den kreativa processen startade med att jag och min lärare Maria pratade om hur aktiviteten skulle läggas upp. Då kom vi fram till att det nog är bäst att jag bestämde olika dikttyper som eleverna skulle jobba med. Eleverna fick arbeta med två olika: känslodikt och ordklassdikt. Det fanns även Blackout Poetry som reservdikt. Jag valde att bestämma vilka typer av dikter vi skulle jobba med för att eleverna hade redan testat att skriva fria dikter. Eftersom alla elever är på olika nivåer så kunde jag anpassa det utifrån deras nivå, då ena dikttypen var lättare och den andra var lite svårare. Vi kom även fram till att det hade varit roligt att göra en julkalender eftersom det var strax innan jul.

Barnens rättigheter – Genomförandet av aktiviteten

Dagen kom när jag skulle hålla aktiviteten och jag började med att ta fram alla saker och öppnade classroomscreen där jag skrev upp målet med aktiviteten och vad vi skulle göra. När eleverna kom in från rasten så började jag med att berätta om målen för lektionen och sen så gick jag igenom lektionen snabbt. Vi började med att repetera barnkonventionen genom att eleverna fick berätta vad de kunde och sedan så tittade på en kort film av UNICEF. Efter filmen så fick eleverna sitta två och två och diskutera hur julen kan se ut för olika barn runt om i världen och sedan så pratade vi om det i helklass. Vi pratade även om olika hjälporganisationer. Efteråt så gick jag igenom de olika dikttyperna och vad dikterna skulle handla om sen så delade jag ut diktmallarna till eleverna och de fick börja jobba. Mer hann vi inte denna lektionen. 

Jag fortsatte med aktiviteten veckan efter, för att vi inte var klara och det var så många sjuka när jag hade aktiviteten första gången. Allt var förberett innan lektionen började men idag så skrev jag på tavlan istället. När lektionen började så berättade jag vad vi hade gjort på förra lektionen och eleverna fick hjälpa mig att återberätta för sina kompisar. Efter det så gick vi igenom dikten och sedan så förklarade jag nästa steg, vilket var själva julkalendern. Sen så började eleverna att jobba på egen hand medan jag gick runt och hjälpte till. I slutet av lektionen så hade eleverna skapat sina egna jättefina dikter till julkalendern som vi sedan dag efter dag under december läste och satte upp. Denna aktivitet kopplar jag till Lev Vygotskijs pedagogiska teori och språkets betydelse för inlärning. 

Skapa rum för nyfikenhet och skapande – Reflektion kring aktiviteten

Jag tyckte att det var kul att hålla i denna aktivitet eftersom jag märkte på eleverna att de tyckte att det var intressant och att vi fick en fin julkalender som eleverna hade gjort. Eleverna tyckte också att det var en rolig aktivitet. Det roligaste var nog när de var klara med julkalendern. Vi läste dikterna i slutet av dagen och hela dagen så frågade eleverna vems dikt vi skulle läsa. Eleverna var så nyfikna och exalterade. Något jag lärde mig av att hålla i aktiviteten är att jag måste vara mer förberedd när jag ska skriva på tavlan. Jag tycker att det är jobbigt och jag blir lite stressad om jag inte är förberedd. Denna aktivitet främjar barnens lärande genom att de får skriva och rita för hand, vilket är väldigt viktigt för dem att öva på i denna digitaliserade värld. Eleverna lärde sig vad känslodikt och ordklassdikt är och hur man skriver det.