Vårterminen har startat och mycket känns kanske upp och ner med tanke på pandemin som fortfarande håller oss i ett starkt grepp. Inte minst märks det i förskolor och skolor där situationen just nu är pressad. I kristider är det viktigt att försöka utforska nya sätt att arbeta där framför allt samarbete är en nyckelfaktor.

Hur kan vi leda lärande och utveckling så att barn och unga känner trygghet och motivation trots all förvirring och osäkerhet som råder? Hur kan vi tillsammans skapa en kultur av inkludering, gemenskap och medskapande kring frågor som är viktiga för alla och för vår gemensamma framtid på hållbar väg? Hur kan poesin och ett gemensamt fokus på hållbarhet skapa oanade möjligheter? Genom samskapande utforskar vi nya vägar till lärande och utveckling och delar med oss till varandra. Genom samskapande kan barn och unga bli medskapare till poesiantologin Tankar om demokratins utveckling av barn och unga och fira Världspoesidagen den 21 mars tillsammans genom att läsa, skapa och dela hållbar poesi.

Poesiutmaningen pågår just nu, vilket innebär att barn och unga i förskolan, grundskolan och gymnasiet samt unga vuxna upp till 25 år kan skapa en dikt och skicka in till tävlingen. Sista dagen att lämna in bidrag är 1 mars. Givetvis går det också bra att arbeta med poesiutmaningen utan att skicka in bidrag till tävlingen. Läs mer om utmaningen/tävlingen här: Poesiutmaningen Tankar om demokratins utveckling

Lyssna till Emil Jensen som under poesifestivalen 2021 presenterade läsårets poesiutmaning och ger några tips för att få fart på diktandet.