2022 fortsätter vi utforska vägen till en hållbar framtid

“For there is always light

if only we’re brave enough to see it

if only we’re brave enough to be it”

– Ur “The Hills We Climb” av Amanda Gorman

Med fokus på drömmar och ljusare tider

Året 2021 startade med ett gemensamt fokus på barns och ungas drömmar för en hållbar framtid och att ingjuta hopp, glädje och framtidstro. Ett nytt år, vilket innebar nya möjligheter för oss att tillsammans med barn och unga stärka deras röster och handlingskraft för hållbarhet och samtidigt bidra till skolans utveckling genom att ge hållbarhetsfrågorna och poesin en naturlig plats i förskolans och skolans undervisning.

När 2021 nu går mot sitt slut kan vi se ett poetiskt hållbarhetsår framträda i dess storslagna enkelhet. Komplexa frågor i ett litet format. Fängslande, överraskande och nyskapande. Det är barn och unga som undersöker världen med sin fantasi; föreställer sig det som ännu inte existerar och förenas med pedagoger, lärare och skolbibliotekarier, skolledare med flera och omgivande samhällsaktörer kring en gemensam vision och viljan att gemensamt utforska, beskriva och formulera en hållbar framtid. Det har varit ett handlingskraftigt år såväl lokalt som nationellt och internationellt och allt samman bygger på ett dynamiskt samskapande (ett gemensamt ägandeskap). Genom ett pedagogiskt helhetstänk, ett gemensamt fokus på globala hållbarhetsmål och språklig och kulturell mångfald samt att nyttja digitaliseringens potential skapas ett lärande ekosystem.

Lokalt samskapande

I Trelleborgs kommun, som är projektets födelsestad, har det skapats hållbar poesi kors och tvärs. Till exempel fick barnens dikter kärleksträden på Rådhustorget att blomma i samband med alla hjärtans dag. Det var resultatet av ett samskapande mellan tre olika förvaltningar i kommunen. Vidare var de hälsofrämjande poesivandringarna på återbesök och gav medborgare i olika åldrar en möjlighet att öka medvetenheten kring FN:s 17 globala mål och ta del av barns och ungas visioner för en hållbar framtid. (Poesivandringarna bygger på ett samskapande mellan skolan och näringslivet i kommunen.) På stadens museum bjöd 5 åringarna in till vernissage. De hade lärt sig om ekologisk hållbarhet och skapat poesi och konst för att lyfta fram viktiga hållbarhetsfrågor och belysa om nedskräpningens konsekvenser…

Nationellt samskapande

När vi blickar utanför den lokala kontexten hamnar vi i Sollentuna kommun där barns dikter blev en utställning utomhus och bjöd in till diktpromenader under sportlovet. På promenaden fick medborgare i olika åldrar upptäcka och ta del av QR-koder till animerad poesi som elever i Sollentuna skapat inom projektet. Ytterligare ett exempel där barnens poesi blommat ut i det offentliga samhället är i Mullsjö kommun. Sveriges demokrati 100 år uppmärksammas där genom en poetisk demokratitårta som finns att ta del av på kommunbiblioteket. I tårtans lager framträder hållbarhetens samtliga dimensioner och lyfter barnens tankar och känslor om demokrati och en hållbar framtid. Ett tredje och sista exempel innan vi blickar ut i världen finns i Forshaga kommun där elever på språkintroduktionsprogrammet skapat hållbar poesi och medverkat i projektets poesitävling. Ett av de vinnande bidragen “Jag är trädet” firades i gemenskap tillsammans med skolans rektor. Dikten finns att läsa i poesiantologin Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga. I juryns motivering stod det följande; Genom en jag-identifikation med trädet förmedlas flera viktiga och mäktiga känslor – uthållighet, styrka, att vara ett med naturen. Eftersom träd ofta får styrka på foten vid samhällsutbyggnad, är det viktigt att vi påminns om att ta hand om träden.

Globalt samskapande

Trots coronakrisen, som gjorde att många skolor stängdes ner i världen, fortsatte det globala samskapandet för en hållbar framtid. Barn och unga runt om i världen skickade digitala hälsningar till varandra och skapade dikter och illustrationer. Deras tankar, känslor och upplevelser av coronapandemin och hur de föreställde sig världen efter krisen fick ta plats i det digitala offentliga rummet, likaså deras drömmar för en hållbar framtid. När världen stannade upp och tillvaron vändes upp och ner gick det ändå att skönja hopp och framtidstro. Mitt i all sorg och förtvivlan delade barn och unga dikter för en hållbar framtid och firade Världspoesidagen tillsammans. Under hösten intensifierades samskapandet med ett gemensamt fokus på demokratins utveckling och framtid, vilket går att läsa mer om i följande inlägg: Globalt samskapande för en hållbar framtid.

Digital poesifestival för alla

Det blev också en poesifestival för alla som genomfördes digitalt den 19 mars i samband med Världspoesidagen. Arrangemanget var möjligt att följa via projektets webbsida och i projektets Facebook-grupp. Gemensamt förmedlades hur känslor, tankar, idéer och erfarenheter: poesi rymmer hela livet. På Världspoesidagen lyfter vi hur poesi uttrycker det mänskliga och gemensamma, men också vikten av att värna kulturell mångfald och yttrandefrihet – Unesco.

Tankar om demokratins framtid – av barn och unga

Tillbaka i projektets födelsestad igen, Trelleborg, där har barn och unga under hösten fått träffa författare och skapat poesi kopplat till årets tema demokrati och hållbarhet. Genom stöd av Kulturrådet och inom ramen för skapande skola i Trelleborg har förändringshjältarnas drömmar väckts till liv. En av lärarna berättade efteråt att eleverna var engagerade och redo för att övertyga oss vuxna om hur vi ska ta hand om vår gemensamma jord. Läs mer om författarbesöken här: Julgåva till alla förändringshjältar och Tove väcker skrivargnistan hos barnen.

Året avslutades med att Sustainable Poetry undertecknade Deklaration för en stark demokrati. En deklaration som tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och därmed samlar och engagerar de krafter som värnar om demokratin. Inom ramen för deklarationen lyfter Sustainable Poetry fram barns och ungas perspektiv och aktörskap i syfte att ge alla en röst kring hur demokratin kan utvecklas och stärkas. Demokratins 100-års jubileum uppmärksammas bland annat med poesiutmaningen och samskapandet av e-poesiantologin Tankar om demokratins framtid – av 100
barn och unga
.

Genom ett dynamiskt samskapande inom ramen för Sustainable Poetry kan vi gemensamt bidra till att främja och stärka genomförandet av mål 4 och delmål 4.7 i Agenda 2030, vilket handlar om att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i förskolan och skolan och stärka barns och ungas röster och handlingskraft i demokratin och samhällsutvecklingen. En viktig del i projektet är också att främja, stärka och skydda barns och ungas hälsa och välbefinnande. Lärande och hälsa går hand i hand och är en förutsättning för barn och unga att förverkliga sina drömmar och samtidigt bidra till samhällets utveckling på hållbar väg.

Snart stundar 2022 och då navigerar vi vidare in i framtiden tillsammans -på en hållbar poetisk väg. Förhoppningsvis är 2022 året då lärande för hållbar utveckling och poesi får ett än större genomslag i förskolans och skolans undervisning. Jag vill rikta ett stort varmt tack till alla som på olika sätt bidrar till att utveckla Sustainable Poetry! Ett dynamiskt samskapande visar vägen.

Gott nytt år!

Maria Glawe – grundare och projektledare för Sustainable Poetry