Sustainable Poetry har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och syftar till att samla och engagera de krafter som värnar om demokratin och uppmuntra fler att engagera sig för att stärka och utveckla demokratin.

Inom ramen för deklarationen lyfter Sustainable Poetry fram barns och ungas perspektiv och aktörskap i syfte att ge alla en röst kring hur demokratin kan utvecklas och stärkas. Demokratins 100-års jubileum uppmärksammas med poesiutmaningen och samskapandet av e-poesiantologin ”Tankar om demokratins framtid – av 100
barn och unga”
. Det dynamiska samskapandet mellan förskolan, skolan och omgivande samhällsaktörer stärker och utvecklar förskolans och skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.

Läs mer om deklarationen, Sustainable Poetrys åtaganden och kommitténs arbete: Vår demokrati – värd att värna varje dag