Barn och unga har superkrafter att utveckla såväl sig själva som samhället till det bättre. För att frigöra dessa krafter behöver de kunskap, verktyg och inspiration, skriver författaren och föreläsaren Ingrid Remvall som är aktuell med en metodbok för lärare; Metodbok för förändringshjältar. Boken är fylld med inspiration, konkreta exempel och pepp för att arbeta värdebaserat, ämnesövergripande och elevinkluderande. Bland många intressanta exempel berättas det i kapitlet Hållbarhetsuppdrag för förändringshjältar om Sustainable Poetry och Poetry Slam (s.119).

Uppdraget går ut på att eleverna får möjlighet att utforska hållbarhetsfrågor, bygga kunskaper gemensamt, pröva sina egna ställningstaganden, lyssna till andras och muntligt förmedla tankar och idéer genom dikter för en hållbar framtid. Eleverna kan dessutom lära sig att använda olika digitala verktyg för att sprida sina dikter samt utveckla viktiga medie- och informationskunskaper. I boken lyfts också det viktiga samskapandet mellan skolan och omgivande samhällsaktörer. Att bjuda in en föreläsare kan få oanade effekter som är positiva för elevernas lärande och utveckling. Remvall skriver; lyft gärna fram inspiratörer som har positiv effekt på samhället, vuxna personer som är förändringshjältar i stort och smått (s.43).

Förändringshjältarnas drömmar väcks till liv

Igår när Ingrid genomförde sin workshop var det otroligt inspirerande. Någon elev uttryckte att det var häftigt att få ställa frågor till en riktig författare. Några författardrömmar väcktes garanterat till liv. Eleverna var engagerade och var redo för att övertyga oss vuxna om hur vi ska ta hand om vår gemensamma jord.Lärare , åk 5

I veckan har elever i årskurs 5, 7, 8 och 9 i Trelleborgs kommun fått uppleva ett digitalt författarbesök och kreativ poesiworkshop med Ingrid Remvall. I deras återkoppling blev det tydligt hur meningsfullt det var för elever och lärare.

Det var väldigt roligt att se hur våra elever kunde komma igång och skriva väldigt fint om olika ämnen, på en ganska kort stund. Givande kreativa processer som gav inspiration. Workshopen gav både elever och lärare lust och energi i moment som generar idéer och skapande. Det var på det stora hela mycket positivt med input från världen utanför som pratade om kraften i att skriva och kraften i att läsa. Samma sak som vi säger fast från en person utifrån. Bekräftar att det vi gör är i rätt riktning!Lärare, åk 9

Inför författarbesöket fick eleverna en Padlet med en videohälsning från Ingrid, fakta om demokratin 100 år i Sverige och information om årets poesiutmaning Tankar om demokratins utveckling och framtid. De uppmanades också att skriva om sina förväntningar och frågor till Ingrid. Den digitala samarbetsytan delades mellan eleverna, lärarna och Ingrid. Eleverna var nyfikna på många olika saker. Här är några av elevernas frågor/förväntningar:

Jag skulle vilja höra om ditt bästa tips när man ska skriva poesi.

Varför tycker du det är viktigt att dagens ungdomar läser och är intresserade av skrivning? Hur märkte du att dina böcker behövdes?

Vad tycker du är kul med att skriva böcker? Hur kommer du på idéer till dina böcker? 

Vilken är din favoritbok som du skrev?

Jag hade sett fram emot om du hade velat berätta vad det var som fick dig att vilja bli författare, och även vad är det bästa med det.

Att få skapa fritt – den finaste julgåvan av alla

Eleverna och lärarna arbetar vidare med kunskapsbyggandet och diktandet i undervisningen framöver och i samband med årets poesifestival får vi veta mer om deras skapandeprocess och ta del av deras dikter i poesiutställningen. Det ser vi fram emot. Kanske är det även så att några elever väljer att skicka in sina dikter till juryn som får den tuffa utmaningen att välja ut 100 bidrag till poesiantologin Tankar om demokratins utveckling och framtid av 100 barn och unga. Det bästa av allt är att eleverna blev inspirerade och lusten att skapa väcktes till liv.

Alla kan bli medskapare i Sustainable Poetry, så samla eleverna sista veckan innan vinterlovet och lyssna till Ingrid Remvall när hon berättar om läsårets poesiutmaning och ger tre värdefulla tips för att komma igång med diktandet, utforska FN:s 17 globala mål och Demokratin 100 år i Sverige. Tillsammans kan vi skicka med våra förändringshjältar den finaste julgåvan av alla: inspiration som väcker nyfikenheten och lusten att skapa!