Medskapare i Sustainable Poetry arbetar läsfrämjande på många olika sätt, bland annat genom att väcka nyfikenhet och intresse för att läsa och att stärka läsaridentiteten hos barn och unga. Anneli Wahlsten och Anki Källman, är två lärare i ABC-huset i Mullsjö som ger läsningen en stor plats i undervisningen och i barnens liv.

Får jag den boken efter dig? Var är Kattresan? Kolla här, vilken cool bild! 

Treorna i ABC-huset i Mullsjö läser och samtalar med varandra om innehållet i böckerna. Varje dag läser eleverna analogt och digitalt. Först läser de självständigt ett långt pass i pappersböcker. Vi ser att det ger en särskild ro och bjuder ofta in till spontana små samtal. Böckerna står i långa rader på boklister med sina lockande omslag väntande på att bli väckta. De böcker vi har högläst tillsammans blir extra populära. De karaktärerna har vi lärt känna ihop och är våra vänner. Vi berörs av innehållet. Vi skrattar eller blir upprörda. Vi reagerar! Eleverna känner på böckerna. Tar i dem. Bläddrar. Ihop. ❤️

Ända sedan eleverna gick i åk 1 har vi undervisat om de 17 globala målen och skrivit dikter, Sustainable Poetry, både tillsammans och enskilt om de tankar som bubblar inom oss. Kärleken och kraften i poesin är magisk! Vi ser hur alla elever får en chans att uttrycka sig. Dikten är fri! Sustainable Poetry är med och skapar elever som både vill läsa och skriva i sitt liv. Vi vuxna behöver ge eleverna möjlighet att: 

– ge TID för läsningen

– omge eleverna med böcker 

– samtala om innehållet 

Vår stora inspiratör till dessa framgångsrika idéer är Anne-Marie Körling; lärare, författare och ständig läsfrämjare. ❤️

Glada hälsningar från Anneli och Anki

Det finns ett samband mellan läskompetens, välmående och delaktighet i samhällslivet – upplevelsen av att kunna påverka. I Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande Främja läsning betonas vikten av att rusta barn och unga med läsupplevelser, stärka lästilliten och läskompetensen; att kunna ta del av information och litteratur i olika format är en förutsättning för lärande och delaktighet i ett demokratiskt samhälle. Den fria och kreativa läsningen berör oss som människor och har betydelse för bildning och personligt växande.

Barnen har tillsammans skapat Bokälskarnas boktipsbakelse där de berättar för varandra varför de vill läsa och varför det är viktigt. Barnen bidrar till att hålla läsmotivationen igång – De är läsförebilder för varandra!

Läs också om barnens poetiska demokratitårta som innehåller deras dikter om demokratins utveckling och framtid: Skolan firar Sveriges demokrati 100 år – Mullsjö kommun. Den 2 meter höga tårtan finns att ta del av på Mullsjö kommunbibliotek och lyfter barnens tankar och känslor om demokrati och de 17 globala målen.