Vi vill se framtidens lärande som pågående, innovativa och samskapande designprocesser med eleverna som aktiva medskapare. Det innebär att alla tar ett gemensamt ansvar för såväl kunskapsuppdraget som demokratiuppdraget i förskolan och skolan.

Glawe & Selander (2021) “Innovativ design för lärande”

Skolverket arrangerar en digital konferens om hållbarhet, bildning och demokrati för lärare i årskurs 7–8, gymnasieskola, vuxenutbildning, gymnasieskolans särskole- eller yrkesprogram och skolbibliotekarier den 16 november. Missa inte det!

Bland annat föreläser Sverker Sörlin, idéhistoriker och författare till boken “Till bildningens försvar : den svåra konsten att veta tillsammans” samt medlem i Klimatpolitiska rådet och expert på klimatförståelsens vetenskapliga utveckling.

Dessutom håller läraren, lärarutbildaren och författaren Charlotta Granath i en workshop “Prata demokrati”, vilket också är ett läromedel som riktar sig till särskoleelever, elever på yrkesförberedande program i gymnasiet och skolledare.

Den globala skolan informerar också om hur de arbetar med kompetensutveckling, bland annat seminarium för lärare, skolledare och lärarstudenter i lärande för hållbar utveckling. Ordkonst och Sustainable Poetry är ett sådant exempel.

Läs mer om det intressanta innehållet här: Digital konferens om demokrati, hållbarhet, bildning och handlingskompetens – Skolverket