Konferens om hållbarhet, bildning och demokrati

Vi vill se framtidens lärande som pågående, innovativa och samskapande designprocesser med eleverna som aktiva medskapare. Det innebär att alla tar ett gemensamt ansvar för såväl kunskapsuppdraget som demokratiuppdraget i förskolan och skolan.

Glawe & Selander (2021) “Innovativ design för lärande”

Skolverket arrangerar en digital konferens om hållbarhet, bildning och demokrati för lärare i årskurs 7–8, gymnasieskola, vuxenutbildning, gymnasieskolans särskole- eller yrkesprogram och skolbibliotekarier den 16 november. Missa inte det!

Bland annat föreläser Sverker Sörlin, idéhistoriker och författare till boken “Till bildningens försvar : den svåra konsten att veta tillsammans” samt medlem i Klimatpolitiska rådet och expert på klimatförståelsens vetenskapliga utveckling.

Dessutom håller läraren, lärarutbildaren och författaren Charlotta Granath i en workshop “Prata demokrati”, vilket också är ett läromedel som riktar sig till särskoleelever, elever på yrkesförberedande program i gymnasiet och skolledare.

Den globala skolan informerar också om hur de arbetar med kompetensutveckling, bland annat seminarium för lärare, skolledare och lärarstudenter i lärande för hållbar utveckling. Ordkonst och Sustainable Poetry är ett sådant exempel.

Läs mer om det intressanta innehållet här: Digital konferens om demokrati, hållbarhet, bildning och handlingskompetens – Skolverket