Är du pedagog, lärare eller skolbibliotekarie och funderar på hur du kan arbeta med Sustainable Poetry och läsårets poesiutmaning i undervisningen tillsammans med barn och unga?

Hämta inspiration och tips genom att ladda ner materialet Sustainable Poetry – Barns och ungas tankar om demokratins utveckling och framtid Pedagoger, lärare och skolbibliotekarier inspirerar och delar med sig av exempel.💫💫💫

STORT TACK Cecilia Lindkvist, Ulrika Björklund, Anki Källman, Anneli Wahlqvist, Maria Franzén, Alice Elkhouri, Emelie Hahn, Charlotta Granath, Johan Sköld, Sten Ivarsson, Maria Schedvin och Germund Sellgren.