”Det har varit väldigt roligt och lärorikt att få samspela med flera olika människor med olika bakgrund och olika jobb.” Elev, åk 3

Samskapande för hälsa och välbefinnande

Samskapandet för att främja ungas hälsa, trygghet och kunskap samt medskapande i såväl skolutveckling som stadsutveckling i Trelleborgs kommun fortsätter… Enligt skollagen ska elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande, vilket kan frambringas genom att lärare och elevhälsans personal arbetar tvärprofessionellt och bidrar på olika sätt till elevernas utveckling mot utbildningens mål – i en undervisning som har fokus på det som får eleverna att må bra. Det handlar således om “att kunna stötta det klassrumsnära förebyggande och hälsofrämjande arbetet” (Skolverket – Leda elevhälsan i skolan).

Elever från olika gymnasieprogram på Söderslättsgymnasiet träffade Trelleborgs samordnare för barnrättsfrågor Karin, samordnare för trygghetsfrågor Sara och Trelleborgs skolläkare Caroline och skolpsykolog Sergio i en kreativ workshop om hälsa och välbefinnande. (Söderslättsgymnasiets kurator Maria skulle också ha varit med). Samtalet mynnade ut i en Cut Up Poetry – aktivitet där de skapade en hållbar dikt tillsammans och läste upp dikterna för varandra. 💫 Orden de experimenterade med var hämtade från elevernas egna dikter som handlar om en tryggare skola och från texter inom temat som vi arbetat med i undervisningen.

Kreativt skapande med cut-ups

Vi inledde workshopen med att eleverna fick inblick i hur elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande och fick mer information om hur det är att arbeta som skolläkare och skolpsykolog. Därefter fick eleverna presentera sig och berätta om sina tankar kring hälsa och välbefinnande. Samtalet övergick till ett fördjupat samtal som fortlöpte under tiden eleverna och tjänstepersonerna skapade Cut Up Poetry tillsammans. Poesitekniken är ett sätt att skapa dikt av ord som redan finns. Orden hämtades, som tidigare nämnts, från elevernas dikter om en tryggare skola och från texter vi läst och samtalat om i undervisningen. Diktskaparna fick veta att just den här poesimetoden har används av en del kända musiker… Tekniken gör att man snabbt kommer igång med skapandet och öppnar upp för att experimentera med orden och göra nya kombinationer. Här är ett litet utdrag ur den poetiska workshopen som förutom det kreativa inslaget fördjupade samtalet om hälsa mellan eleverna och tjänstepersonerna.

hälsosamma liv

göra min röst hörd

möjlighet att delta och påverka

hitta min plats i världen

fälla tårar

öva, öva, öva

kämpa för att vara sig själv

svårt…

Ett medryckande avslut

Den poetiska workshopen avslutades med att eleverna skrev reflektion i loggboken medan Lalehs ord strömmade ut ur högtalarna;

Jag tittar upp mot himlen

Så, finns det nån här, finns du ens

För, idag ska de höra sanningen

Jag ska aldrig ta skit igen

Jag ska bara vara mig själv…