Förändringhjältar som skapar poesi

I utbildningsmaterialet Globala målen från UNICEF Sverige finns undervisningsupplägg för att introducera de globala målen i undervisningen. Innehållet kan med fördel kombineras med poesiutmaningen Tankar om demokratins utveckling och framtid. Varje exempel har en koppling mellan de globala målen och barnkonventionen och belyser såväl lokala som globala perspektiv. Här följer några exempel:

Förändringshjältar skapar seriepoesi

I början av utbildningsmaterialet presenteras bland annat UNICEFs serietidning om globala målen “Hjältar som förändrar världen”. Eleverna kan förslagsvis läsa och skapa seriepoesi där de får använda sina superkrafter för att bidra till de globala målen. Det kan exempelvis vara en snäll kompis som ser till att alla får vara med och leka, en planetstädare som samlar skräp i naturen och havet eller en maträddare som äter upp all mat som finns på tallriken…

Education – It’s like a precious gift

I ett annat exempel får eleverna läsa berättelsen om Malala som engagerar sig i flickors rätt till utbildning. De får lära sig mer om varför god utbildning (mål 4) och jämställdhet (mål 5) är viktigt för att skapa en hållbar värld för alla. Tillsammans utforskas begreppet jämställdhet och vad som kännetecknar god utbildning för eleverna. Håller de med Malala som sagt att utbildning är som en värdefull gåva – som en diamant? Kanske mynnar det ut i samtal om hur alla kan bidra till en tryggare skola där alla kan trivas och vara sig själva? Avsluta med att skriva en Femrading på temat jämställdhet eller god utbildning för alla:

Rad 1 ska innehålla ett ord – ordet jämställdhet eller god utbildning

Rad 2 ska innehålla två ord som beskriver jämställdhet eller god utbildning

Rad 3 ska innehålla tre ord som uttrycker en demokratisk handling för jämställdheten eller god utbildning för alla

Rad 4 ska innehålla fyra ord som uttrycker en känsla

Rad 5 ska innehålla ett ord – ordet jämställdhet eller god utbildning eller en synonym på orden

En stark röst för klimatet

Ett exempel möjliggör för eleverna att lära sig mer om människans negativa påverkan på miljö och klimat. Bygg upp undervisningen kring berättelsen om Greta Thunberg, som alla barn och unga förhoppningsvis känner till. De får bland annat arbeta med olika dilemmaövningar, vilket därefter kan avslutas med att skriva klimatdikter som skildrar vad vi kan göra i vardagen för att skapa en bättre miljö och en mer hållbar livsstil. De kan använda sig av kontraster och lyfta såväl klimatångest som klimathopp.

Delta i Innovationsveckan – Hela Sverige innoverar tillsammans med Sustainable Poetry – Låt barn och unga få skapa poesi och göra sina röster hörda för demokratins utveckling och framtid! Skicka in bidrag här