Under Innovationsveckan lyfts och sprids smarta lösningar i offentlig sektor. Lätt att sprida priset delas ut till den organisation som har tagit fram en smart lösning som är lätt för andra verksamheter att återanvända.

Sustainable Poetry är ett av sex nominerade bidrag, vilket vi är väldigt glada och stolta över. Samskapandet öppnar möjligheter för förskolor och skolor i Sverige att engageras i det gemensamma poesiäventyret för en hållbar framtid.

Genom att klicka på länken Lätt att sprida priset 2021 kan du ta del av de sex nominerade bidragen och rösta på din favorit. Du kan rösta fram till torsdag den 7 oktober kl. 15.00.