Vad drömmer barn och unga om att förändra i världen? “Vi måste hjälpas åt att stoppa fattigdomen… Vi måste slänga skräpet i tunnan för djur och natur…Vi måste höja våra röster…Språket ger mig förutsättningar att få min röst hörd…” Inled innovationsveckan med att tillsammans med barn och unga ta del av dikterna i poesiskatten Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga som ger nya insikter, hopp och framtidstro.

Läs och samtala om dikterna och illustrationerna och låt innehållet inspirera barn och unga till att ta reda på vilken hållbarhetsfråga deras hjärta slår lite extra för och skapa möjligheter för kreativt skapande i förskolan och skolan – låt barn och unga få klä sina tankar i ord och bild – få utforska språkets kraft för en hållbar framtid.

En dikt kan skapas på så många olika sätt. Hämta inspiration här: Tips & Idéer och låt fantasin flöda… Länk för att lämna in dikter

#innovationsveckan #sustainablepoetry #agenda2030