Inför satsningen “Demokratin 100 år” har Söderslättsgymnasiets Mediatek sammanställt en speciell utställning i linje med devisen “Vår demokrati – värd att värna varje dag”. I syfte att skapa ökad delaktighet, förankring och motståndskraft i demokratin har Mediateket tagit fram ett bokbord med tillhörande utställning, där det erbjuds både skönlitterära böcker och faktatexter. Utöver detta har vi även inom projektet tagit fram en poesiutmaning för besökare, att vara med och skapa dikter inför poesiantologin “Tankar om demokratins framtid – av 100 barn och unga”.