Människors lika värde, man får tro på vad man vill, att bry sig om varandra och rätten att vara sig själv

De senaste veckorna har barnen i åk 1 på Lindbackens skola i Uppsala uppmärksammat att demokratin i Sverige fyller 100 år! De samlade alla sin kunskaper i en gemensam tankekarta och skrev därefter anafordikter om demokrati förmedlade i heartmaps.

Undervisningsupplägget är skapat av förstelärare Maria Franzén och kommer inom kort att finnas tillgängligt i läsårets inspirationsmaterial för poesiutmnaingen Barns och ungas tankar om demokratins framtid.