Barns perspektiv får vi genom att barnen själva får komma till tals gällande sina liv och vår gemensamma framtid. I fredags hade barnen och pedagogerna Cecilia och Ulrika på Gertrudsgården (tidigare Österlids förskola) vernissage på Trelleborgs museum. Konst- och poesiutställningen “Den stora poesiresan – Barnen räddar vitvalen” riktar ljuset mot nedskräpningens konsekvenser för såväl människa som djur och natur.

Vernissagen och invigningen inleddes med barnens poesiframträdande, följt av pedagogerna som med barnens hjälp berättade om deras lärorika samskapande med lärande för hållbar utveckling i förskolan, därefter fika och slutligen möjlighet för alla besökare att ta del av dikter och skapelser som barnen gjort samt inblick i lärprocesserna i förskolan. Barnen bekräftade: det här är spännade, roligt och viktigt… Deras föräldrar var där och den glädje och stolthet som fyllde rummet var fantastisk.

Genom att ge barnen, 5-åringarna på Aspen, möjlighet att skapa poesi för en hållbar framtid ger barnen möjlighet att bilda egna åsikter. De ingår i en större gemenskap, lär sig mer om hållbar utveckling och genom demokratiska lärprocesser såväl i förskolan som i lokalsamhället får de utforska, skapa, lyssna på varandra och våga säga sin mening. Genom konsten och poesin ges de också möjlighet att utforska olika uttryckssätt och inte bara det talade språket.

Trelleborgs museum som gör plats för barnens konst och uttryck för en hållbar framtid visar att deras röster och handlingskraft är viktig. Hoppas många besöker utställningen och kombinerar den med utställningen “Observationer vid havet” av Lena Ignestam och Carina Zunino.

I boken “Innovativ design för lärande” av Maria Glawe och Staffan Selander går det att utforska mer om barnens meningsskapande för att förstå och påverka världen i hållbar riktning.