I dag är det den internationella dagen för demokrati och det uppmärksammas med kick off för ett nytt spännande läsår med det globala samskapandet för en hållbar framtid där barn och unga tillsammans med pedagoger och lärare, bibliotekarier och olika omgivande samhällsaktörer skapar poesi med grund i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Läsårets tema är demokrati – barns och ungas tankar om demokratins utveckling och framtid. Temat kopplas ihop med det nationella firandet av demokratin 100 år i Sverige.

Förra året uppmärksammade vi dagen med ett förinspelat webinarium som finns att ta del av här: Sustainable Poetry Webinar 2020. I år kan såväl tidigare som nya medskapare i projektet ta del av förinspelade filmer där entreprenörer och författare inspirerar och skickar pepp till barn och unga som vill skapa poesi för en hållbar framtid under läsåret. Titta på filmerna när det passar er, hämta inspiration och påbörja diktandet. Läs också dikter i poesiantologierna som innehåller dikter skapade av barn och unga: Poesi för en hållbar framtid – av barn och unga och Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga. Senare i veckan kommer det också att delas inspirationsmaterial för pedagoger, lärare och skolbibliotekarier.

Lämna gärna en kommentar, ställ en fråga, dela idéer i projektets FB-grupp eller kontakta oss via kontaktsidan. Genom att dela tips och idéer och samtala om olika sätt att arbeta med poesi och hållbar utveckling kan vi gemensamt vidareutveckla både undervisningen och projektet.

Tack till alla medskapare som inspirerar och bidrar till projektets kick off. Staffan Taylor, Tove Berggren, Ingrid Remvall och Anna Maris – Stort tack för er inspiration! Genom samskapande kan vi nå så mycket längre och gemensamt lyfta barns och ungas röster för en hållbar framtid, ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolans undervisning och stärka genomförandet av Agenda 2030 och i synnerhet mål 4 och delmål 4.7

Vi skickar en solig hälsning till alla unga poeter som gör sin röst hörd för en hållbar framtid. Hoppas ni får en fin poesidag!

Bästa hälsningar

Sustainable Poetry Teamet

Staffan Taylor, professionell drömmare och entreprenör
Tove Berggren, författare och skrivpedagog
Ingrid Remvall, författare och entreprenör
Anna Maris, Haikupoet och journalist