Nästa vecka är det dags för kick off! Den 15 september, i samband med den internationella dagen för demokrati, går startskottet för läsårets samskapande. Temat är demokrati – barns och ungas tankar om demokratins utveckling och framtid.

En del förskolor och skolor har redan startat poesiäventyret som i år kopplas samman med det nationella firandet av demokratin 100 år i Sverige. I ABC-huset i Mullsjö är det helt lyriskt. Barnen i årskurs 3 har tillsammans med lärarna Anneli Wahlsten och Anki Källman skapat en poetisk demokratitårta som kommer att visas på olika ställen i kommunen. Dikterna får på så vis läsare utanför klassrummet. ”Demokratin fyller 100 år! Hurra!”  💫

I kommande inspirationsmaterial som riktar sig till pedagoger och lärare i förskolan, grundskolan och gymnasiet får ni bland annat veta mer om hur barnen och lärarna i ABC-huset i Mullsjö arbetat i undervisningen. Anneli och Anki ser barnens engagemang, lust att lära och att de vill göra skillnad – Det här är viktiga frågor som berör. Poesin passar så fint när tankar och känslor vill komma ut. Det ger hopp och framtidstro!

Barnens poetiska demokratitårta som kommer att visas på olika platser i Mullsjö!