Hur kan poesi användas som didaktisk ingång till hållbarhetsfrågor?

I Skolverkets modul Hållbar utveckling åk 1-6, del 7 Estetiska uttrycksformer, kreativitet och nya berättelser får lärare inspiration och verktyg för att arbeta med estetiska uttrycksformer och kreativa processer i förhållande till hållbarhetsfrågor i undervisningen. De estetiska och kreativa ingångarna som presenteras ger eleverna möjlighet att utforska och bearbeta känsloladdade och komplexa frågor samt att skapa nya berättelser om samtiden och framtiden.

I texten Röster från praktiken (moment B) presenteras bland annat Sustainable Poetry som inspiration för kollegialt lärande. Projektet öppnar upp för lärare att gemensamt reflektera och delta i lärande samtal kring hur poesi kan användas som didaktisk ingång till hållbarhetsfrågor. Vidare presenteras stöd för att planera undervisning som möjliggör för elever att arbeta med kreativa processer och estetiska uttrycksformer. Hur kan exempelvis ett medskapande i Sustainable Poetry möjliggöra nya arbetssätt i undervisningen samt väcka nya tankar hos eleverna? Hur kan deras frågor bemötas och deras tankar och idéer utvecklas och arbetas vidare med i undervisningen?

Ett kollegialt samarbete kan utmana invanda mönster, ge vidgade perspektiv och på så vis bidra till professionellt lärande, vilket i sin tur bidrar till elevernas lärande och till skolans utveckling (Läs mer: Skolverket – Kollegialt lärande).

Illustration: Nikki Schmidt, Big Brain Agency