Angår vi varandra kanske?

Rubriken till det här inlägget är ord hämtade ur Ingrid Sjöstrands dikt Angår det dej kanske? Dikten ingår i poesiantologin En bro av poesi som Svenska Akademien har tagit fram i samarbete med En bok för alla, Skolverket och läsrörelsen för att uppmuntra vuxna – föräldrar, lärare och andra – att läsa tillsammans med barn. ”Med boken vill vi få människor att läsa och använda språket. Det är en fråga om demokrati”, berättar Mats Malm, Akademiens ständige sekreterare (En bro av poesi skänks till landets alla sexåringar – Svenska Akademien). Boken är tänkt för barn i åldern 6-9 år, men kan även läsas tillsammans med barn och unga i olika åldrar.

Läs, samtala och skapa poesi

I poesiskatten går det att finna dikter som kan inspirera barn och unga till att skapa poesi för en hållbar framtid, exempelvis Angår det dej kanske? som passar bra att utgå ifrån i samband med att ni utforskar de globala målen och samskapandet av en hållbar framtid. I handledningen som bokens redaktörer Ann Boglind och Anna Nordlund tagit fram finns det förslag på frågor att samtala utifrån, exempelvis: Hur gör vi när vi bryr oss om varandra och när vi bryr oss om världen? Hur blir det när vi inte gör det? Frågorna i dikten leder eleverna att vidga perspektivet från det snävt individuella till det kollektiva, och till insikten att vi gemensamt bär ansvaret för ‘hur det ska bli i världen‘ (Läs mer på Litteraturbanken).

I handledningen ges också förslag på att koppla samman dikten med Gustaf Frödings dikt Världens gång, förslagsvis att samtala om situationer i vardagen där vi kan bidra till att göra något bättre, men väljer att inte engagera oss. Kanske vill man göra något, men vågar inte? Kanske vill man göra något, men vet inte hur?

Ytterligare två dikter som kan inspirera barn och unga att skapa poesi för en hållbar framtid är Dina händer av Jila Mossaed och Jag längtar hem av Verner von Heidenstam. I handledningen ingår de i ett tema om flytt och flykt.

Animerade och dramatiserade dikter

UR har tagit fram 10 animerade och dramatiserade dikter ur antologin. Tanken är att de ska fungera som en igångsättare för poesiarbetet i undervisningen i förskolan och åk 1-3. De kan också fungera som inspiration för barnen när de skapar egna multimodala dikter.

Första dikten publiceras på UR Play den 23 augusti, därefter publiceras en dikt i veckan under 10 veckor. Till dessa animerade och dramatiserade dikter finns också en lärarhandledning En bro av poesi – Lärarhandledning som innehåller inspiration och många bra exempel för att jobba med dikterna i undervisningen, exempelvis så nämns Sustainable Poetry som ett exempel på att använda dikterna som utgångspunkt för vidare meningsfull undervisning som lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid. Här kan ni läsa mer om hur lärarna Anneli Wahlsten och Anki Källman (lärarna som skapat lärarhandledningen) arbetar med Sustainable Poetry i sin undervisning: Det kommer att beröra oss alla och Dikten öppnar våra tankar och känslor.

Tillbaka till Sjöstrands dikt Angår det dej kanske? som öppnar upp för att fundera på vad som helst, på dej och mej och världen och livet. I texten som handlar om Ingrid Sjöstrands författarskap och verk publicerad på Litteraturbanken står det vidare att hennes poesi för barn kallas för “fundror”, vilket sammanför orden fundera och undra. En enkel, lekfull, finurlig form som passar bra för att dela funderingar kring hur vi vill leva våra liv och hur vi kan bidra till en hållbar framtid. Angår vi varandra kanske?