Kommer du att undervisa barn i årskurs 3 i höst och vill ge dem möjlighet att upptäcka nya lösningar för en hållbar framtid? Vill du bidra till att främja framtidshopp, kunskap och handlingskompetens kopplat till lärande för hållbar utveckling och samtidigt stärka deras röster i det offentliga samtalet om vår gemensamma framtid? Då kan kombinationen av UR:s nya pedagogiska satsning Klimatkompis Den stora plastutmaningen och Sustainable Poetrys poesiutmaning “Tankar om demokratins framtid” bli ett lärorikt äventyr.

Klimatdikter som förmedlar plastförändringar

Allt material om den stora plastutmaningen finns på UR:s sida I höst tar vi hand om planeten – tillsammans – Det handlar om tre uppdrag som eleverna ska lösa genom samarbete, vilket stärker viktiga framtidsförmågor och öppnar upp för ett socialt och meningsfullt lärande. Uppdraget Förändraren är ett kreativt och reflekterade uppdrag som uppmuntrar eleverna att fantisera, tänka ut nya lösningar och göra sina röster hörda. De kan förslagsvis göra sina röster hörda genom att skapa klimatdikter.

Konsten talar och förändrar

Kanske designar ni papperskorgar med klimatdikter på eller en konstutställning där ni visar upp olika konstverk barnen skapat av all insamlad plast. Till varje konstverk kan det finnas en dikt som inbjuder till eftertanke och beteendeförändring. I bilden syns ett konstverk som barn och pedagoger på Österlids förskola (numera Gertrudsgården) i Trelleborg skapat inom hållbarhetsprojektet “Rädda vitvalen”. Konstverket är en vitval med magen full av plast och annat skräp som de hittat i havet och i naturen. De skapade också en klimatdikt som berättar om nedskräpningens konsekvenser och om vitvalens utsatthet. Läs mer om deras arbete Barnen räddar vitvalen.