Demokratisoppa med poeten Emil Jensen & Sustainable Poetry

Lärare alla stadier, skolans ledning, beslutsfattare och lärarstudenter är varmt välkomna till ett lunchseminarium den 19 november som engagerar och inspirerar till att låta barns och ungas röster komma till uttryck i det demokratiska samskapandet för en hållbar framtid. 

Inspireras! Poeten och ordkonstnären Emil Jensen speglar samtiden genom sin personliga berättelse och visar hur det skrivna ordet kan förändra världen. Sustainable Poetry lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin och samhällsutvecklingen. Lyssna till dikter ur poesiantologin Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga och utforska hur samskapandet i Sustainable Poetry kan stärka lärande för hållbar utveckling i förskolan och skolan.

Delta i Jönköping eller online. Mer information och länk till anmälan finns här: Ordkonst och sustainable poetry

Bild: Den globala skolan

Den globala skolan arbetar med kompetensutveckling för lärare, skolledare och lärarstudenter i lärande för hållbar utveckling. De ger dessutom stöd till kommuner och beslutsfattare. Den globala skolan är är en del av Universitets- och högskolerådet (UHR).