Den stora poesiresan

Under de senaste tre åren har barnen tillsammans med pedagogerna på avdelningen Aspen, Österlids förskola i Trelleborg (Gertrudsgårdens förskola) lämnat in bidrag till Sustainable Poetrys poesitävling. I år lämnade de in bidraget Klippan, vilket blev ett av de utvalda bidragen i den digitala poesiantologin Drömmar för en hållbar framtid – av barn och unga.

Juryn som valde ut bidragen i förskolan och årskurs 1-3 i grundskolan bestod av en grupp ungdomar som studerar på barn- och fritidsprogrammet på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. De fick läsa alla bidrag och använda de kunskaper de tillägnat sig under läsåret gällande att läsa, reflektera och resonera kring dikters innehåll och budskap och därefter lyfta fram sina olika motiveringar.

Hållbar språk-, kunskaps- och identitetsutveckling i förskolan

Den språkliga resan startar redan för det lilla spädbarnet för att sedan fortgå hela livet. Aspens verksamhet genomsyras av dagliga språkbad till planerad undervisning. I undervisningen inspireras vi av Bornholmsmoddellen som ger oss inspiration till barns  språkliga medvetenhet som är utformade efter forskning av Ingvar Lundberg. Givetvis finns det annan bra litteratur men vi valde Bornholmsmoddellen eftersom alla pedagoger gått utbildningen och boken ger oss uppslag till planerade språklekar över tid.

Cecilia Lindkvist, pedagog Gertrudsgårdens förskola

Barnen och pedagogerna började läsa dikten Klippan under en av höstens regnigaste och stormigaste dagar. För att äga orden i dikten använde de alla sinnen. Hur känns det i kroppen när stormen tar tag i en? Hur låter det når vågorna slår mot klippan? Hur ser det ut när spindelnätet fladdrar i vinden? Hur känns doften från havet? Hur gör vi när vi skyndar oss? I den här undervisningen skapade de även synonymer som kopplades till barnens erfarenheter. Pedagogerna ville att det skulle ske en reflektion utifrån såväl barnens som andras dikter och målningar och de märkte att barnen inspirerades av varandra samtidigt som de utvecklade sin förmåga att lyssna.

Med många olika uttrycksformer sker koppling till Lpfö 18, vilket bidrar till en helhet i undervisningen. I förskolan tror vi på att erbjuda barnen olika konstnärskap som i framtiden kan väcka barnets intresse för kultur. Poesin kan ge barnen ett litterärt intresse redan innan skolstarten.

CECILIA LINDKVIST, PEDAGOG GERTRUDSGÅRDENS FÖRSKOLA

Arbetet med de yngre barnen har genomsyrats av ett demokratiskt- och kritiskt språkarbete kring sociala rättvisefrågor. I ett nyskapande språkarbete kring dikten Klippan använde de sig av FN:s globala mål 4 God utbildning för alla, vilket handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla samt delmålet 4.6 som handlar om att alla har rätt till att lära sig läsa, skriva och räkna.

I femårsgruppen har vi pratat om vidden av utbildning och belyst de svårigheter som det innebär när man inte kan läsa, skriva och räkna. Detta har lett till många frågeställningar och diskussioner. Som motpol har vi pratat om den svenska skolan och förskolan och dess betydelse för barn och ungdomar i vårt land.

CECILIA LINDKVIST, PEDAGOG GERTRUDSGÅRDENS FÖRSKOLA

Barnkonventionen genomsyrar undervisningen

Pedagogerna berättar med glädje hur de har arbetat framgångsrikt med poesin för att få yngre barn att bekanta sig med FN:s globala mål för en hållbar utveckling. De förmedlar att det är barnen, våra unga medborgare, som vi behöver lyssna till och på riktigt ta till vara på deras idéer och drömmar för en hållbar framtid.

När lärare lyfter in frågorna på ett sätt som tillåter att elevernas tankar och känslor kommer till uttryck skapas förutsättningar för att frågorna, med hjälp av en vuxen, blir behandlade på ett strukturerat sätt.

Hopp och handling – att bidra till elevers politiska deltagande (Claes Malmberg och Anders Urbas – Hållbar utveckling – Lärportalen, Skolverket).