“De känner att de gör något viktigt och värdefullt…”

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. Undervisningen i olika ämnen ska ge eleverna kunskaper om Europeiska unionen och dess betydelse för Sverige samt förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser. Det internationella perspektivet ska också bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

GY11

Är du nyfiken och intresserad av att utforska en internationell dimension i undervisningen under nästa läsår? Vill du ta dig själv och dina barn/elever på ett kreativt och lärorikt äventyr som främjar goda kunskaper, kritiskt- och innovativt tänkande, globalt medvetande, interkulturellt samarbete och aktiv handlingskraft? En resa som mynnar ut i ett gemensamt lärande för hållbar utveckling.

I en föränderlig globaliserad värld med alltmer komplexa utmaningar behöver vi arbeta strategiskt med internationalisering. Sustainable Poetry möjliggör en sådan dimension i undervisningen. Det handlar om en lärorik dynamisk process där varje lärare/pedagog tillsammans med sina barn/ungdomar har stor frihet och handlingsutrymme att designa sin egen väg mot det gemensamma målet som är att läsa, samtala, skapa och dela poesi med hela världen i samband med Världspoesidagen varje år. Samtliga medskapare förenas kring det som kännetecknar ett lärande för hållbar utveckling: ett helhetsgrepp på frågor som rör hållbar utveckling, mångfald av pedagogiska metoder och demokratiska arbetssätt, kritiskt förhållningssätt, tvärfunktionella samarbeten och ett aktivt medskapande från barn och unga.

Två gymnasieskolor som för tredje året i rad haft ett berikande internationellt utbyte inom projektet är Söderslättsgymnasiet i Trelleborg och Uzicka Gimnazija i Serbien. Trots de utmanande omständigheterna i samband med Coronapandemin lyckades de slutföra nästan alla aktiviteter som planerades inom projektet.

Studenterna läste och samtalade om poesi från olika delar av världen och skapade egna dikter med utgångspunkt i FN: s 17 mål för hållbar utveckling, bland annat nyårsdikter med fokus på “ljusare tider” – tankar om livet under och efter pandemin, dikter om deras drömmar för en hållbar framtid och haikudikter som berörde mål 11, mål 13 och mål 15 – tankar om att bekämpa klimatförändringar, värna om biologisk mångfald och medskapande av en hållbar utveckling av våra städer. De kommunicerade bland annat via projektets samarbetsplattform eTwinning, och via en gemensam digital samarbetsyta (Padlet). Syftet var att lära känna varandra och utbyta tankar, erfarenheter och kunskaper kring hållbar utveckling, dels genom att skriva personliga hälsningar (digitala brev), dels genom att läsa, skapa och dela poesi med utgångspunkt i de globala målen. Dessutom firade de World Poetry Day 2021 tillsammans!

Förutom det medverkade studenterna i Trelleborg i den lokala och nationella poesitävlingen som mynnade ut i en digital poesiantologi för alla; Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga medan studenterna på Uzicka gimnazija i Serbien skapade en egen digital poesiantologi genom Book Creator. Läs och inspireras av dikterna som skapats av eleverna i Serbien: Poetry for a Sustainable Poetry – World Poetry Day 2021 – Uzicka gimnazija, Serbia.

We posted a lot of material on TwinSpace, school website, school Instagram profile, Sustainable Poetry Facebook page, around the school and around the city of Uzice. All the members of our eTwinning team are looking forward to the continuation of this project as they feel they are doing something important and worthwhile, and that is drawing people’s attention to global problems in a creative and engaging way.

Svetlana Gavrilovic, Teacher Uzicka Gimnazija, Serbia

Hoppas du blivit inspirerad och är nyfiken på att utforska Sustainable Poetry och en internationell dimension i undervisningen under nästa läsår. Det finns stora möjligheter att arbeta utifrån de lokala förutsättningar ni har på er förskola eller skola. Projektet bygger på ett samskapande lärande, vilket betyder att vi inspirerar och hjälper varandra framåt. Söderslättsgymnasiet och Uzicka gimnazija initierade samarbetet för tre år och har över tid förfinat och skalat upp samskapandet genom professionella lärande gemenskaper. När du vet ditt varför kommer du hitta ditt vad och hur. Hoppas ni följer med på poesiäventyret mot en hållbar framtid för alla!