Skapa en internationell dimension i undervisningen

Elever på Söderslättsgymnasiet firar hundraårsjubileet av demokrati i Sverige genom att bland annat skapa haikudikter som de delar med elever i Serbien och Italien. I höstas skrev eleverna digitala hälsningar och dikter till varandra och under våren har de fångat “vårtecken” i städerna där de bor och gestaltat ögonblicken/upplevelserna genom haiku.

red and yellow light
crowned heads paint a clear image
spring awakening

Elev, Uzicka Gimnazija, Serbien

Vi har i synnerhet kopplat diktandet till de globala målen som berör hållbara städer och samhällen, hälsa och välbefinnande och biologisk mångfald. Elever på Söderslättsgymnasiet har under läsåret arbetat med tema “Demokrati 100 år” och bland annat läst och inspirerats av Karin Boyes poesi. De har gemensamt studerat återkommande tema i Karin Boyes dikter: naturen, växtkraft, rörelse och förnyelse och ringat in både trädsymboler och trädmetaforer. Inspirerade av Karin Boyes dikter gav de sig ut på promenad i staden, fångade “vårtecken” med kameran och skrev haikudikter där första raden anger årstiden, andra raden en iakttagelse eller en känsla och tredje raden en överraskningseffekt som bryter av.

Spring has come
buds turn into flowers
the flowers come with peace

Elev. Söderslättsgymnasiet, Sverige

Flowers give us joy,
they are graceful and precious,
the gold of the Earth.

Elev, IIS Ferrari, Italien

Sustainable Poetry möjliggör för pedagoger och lärare att skapa en internationell dimension i undervisningen. Genom att ansluta till projektet via e-Twinning kan eleverna lära sig om de globala målen för hållbar utveckling och skapa poesi tillsammans med elever i ett annat land.