Fira demokratin 100 år med poesi!

Undervisning ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet, står det i läroplanen. Men hur gör man det?

Skolverket, “Demokrati 100 år”

Inspiration och stöd för arbete med demokrati

Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska myndigheten och Skolforskningsinstitutet uppmärksammar gemensamt jubileumsåret Demokratin 100 år med en samlingsplats “Demokrati 100 år” där det är möjligt att hämta inspiration och stöd för att lyfta olika perspektiv på demokrati i undervisningen; “Demokrati i undervisningen”, Att organisera för demokrati” och “Demokratiska rättigheter för barn och elever”. Det finns bland annat intressant material om hur pedagoger och lärare kan skapa förutsättningar för barn och unga att komma till tals kring komplexa samhällsfrågor. Hur ska vi samtala med varandra för att olika åsikter ska kunna rymmas i en demokrati? Hur ska vi göra för att alla ska bli delaktiga? Hur kan vi hjälpas åt för att hålla demokratin levande och blomstrande de närmaste 100 åren? Vad tänker barn och unga? Låt oss gemensamt lyfta fram det viktiga barn- och ungdomsperspektivet!

Poesi – ett inspirerande och minnesvärt avslut på läsåret

Sustainable Poetry uppmärksammar 100 års firandet genom att samla in barns och ungas tankar om demokratins framtid. Poesiutmaningen och samskapandet av e-poesiantologin Tankar om demokratins framtid – av 100 barn och unga. Genom att skapa poesi kan barn och unga uttrycka sina tankar och idéer för att stärka demokratin – Göra sina röster hörda för demokratins framtid.