Sommarläsning för alla barn och unga!

Just nu pågår ett spännande samskapande som ska mynna ut i e- poesiantologin”Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga”. I e-boken kommer vi nära barns och ungas röster och perspektiv. Syftet är att bidra till att:

  • barn och unga läser
  • lär sig mer om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling
  • blir nyfikna på poesi och inspireras till att göra sina röster hörda för en hållbar framtid.

E-poesiantologin innehåller de 17 bidrag som juryn valde ut i årets poesitävling. Den innehåller också vackra illustrationer skapade av konstnären och illustratören Ingrid Skåre (Big Brain Agency). Underlag för den konstnärliga processen är illustrationer skapade av ungdomar i grundskolan. I bildsalen har de lyssnat på dikterna och illustrerat. Dessutom innehåller e-antologin bland annat fakta om de globala målen och barnkonventionen.

Tack alla medskapare i Sustainable Poetry! Genom samskapande bidrar vi till en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främjar livslångt lärande för alla. Ett viktigt delmål är att senast 2030 säkerställa att barn och unga får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. (Läs mer om mål 4 och delmål 4.7)

E-poesiantologin finns att ladda ner kostnadsfritt i samband med skolavslutningen. Inför höstens skolstart kommer det även att finnas en lärarhandledning kopplat till boken.