Genom programmet “Helt lyriskt”, hittar poesin fram till eleverna och väcker deras nyfikenhet för poesi. “Bryt upp, bryt upp, den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr.” Vi läser och samtalar om”I rörelse” av Karin Boye följt av “Död amason” av Hjalmar Gullberg, som i avsnitt 5 tolkas och tonsätts av Annika Norlin och Ola Salo.

“Kanske söker hon bortom sekler…” Eleverna samtalar livligt om olika skikt; motiv, bilder, språket och vilka tankar och känslor som innehållet väcker hos ungdomar i dag. Tidigare har vi genom filmen “Litteraturepoken modernismen förklarad” (UR) utforskat modernismen – en tid då världen förändras snabbt, kvinnor tar större plats i samhället och författare skriver på ett nytt sätt. Vi stannar upp och samtalar om den modernistiska poesin, drar paralleller till demokratin 100 år och ungas röster för samskapandet av en hållbar framtid. Den fria versen öppnar då som nu möjligheter att skriva fram en annorlunda värld.

Genom Chambers samtalsmodell “Jag undrar” delar eleverna entusiasm med varandra – om vad de “gillar” respektive “ogillar”. Vidare samtalar de om frågor och oklarheter, följt av att tillsammans hitta samband och kopplingar. Gemensamt lyckas vi sätta in dikten i för eleverna kända sammanhang och genom diktsamtalets mönsterkopplingar kan eleverna tillägna sig nya insikter. Poesisamtalet syftar bland annat till att inspirera eleverna inför diktandet som ska mynna ut i ungas tankar om demokratins framtid.