Värna om det allra viktigaste – “vår himlajord”

Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Agenda 2030 – Mål 4

Våren är här och i samband med kampanjen Skräpplockardagarna (som är en pedagogisk uteaktivitet) ger sig barn och unga ut i naturen för att samla skräp. De får också lära sig om nedskräpningens konsekvenser- om hur skräpet skadar djur och natur, förstör haven, gör städer otrygga och kostar samhället mycket pengar – helt i onödan (Håll Sverige Rent, Skräpets konsekvenser).

Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm som medverkar i kampanjen har skapat en sång som handlar om hur skräpet förstör deras framtid. Här kan ni höra sången: https://youtu.be/UWE1I1bXvZs och läsa mer om deras viktiga insats för miljön: Barn sjunger om skräp (Håll Sverige Rent, va TT).

Ett annat exempel är barn och unga som skapar miljö/naturdikter i samband med den internationella dagen för biologisk mångfald och poesiutmaningen Tankar om demokratin framtid av barn och unga. Bland annat har Lisa Nilssons tolkning av Evert Taubes visa Änglamark i “Så mycket bättre” använts som inspiration för diktandet. “Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde och lunden den gröna…” Barn och unga upplever naturen med alla sinnen; ser sig omkring, lyssnar, luktar… och bearbetar sina intryck och upplevelser genom att skapa dikter för en hållbar framtid. Haiku, årstidsdikt, ögonblicksdikt, sinnesdikt, visionsdikt, dikta fritt – det finns många vägar till målet – hämta inspiration här: Naturpoesi Kombinera gärna bild, dikt och musik. Kanske blir det ett samskapande mellan bild, no-ämnen, språk och musik?

Barbro Westlund (fil. dr. i didaktik och lektor i läs- och skrivutveckling) avslutar sin bok Att undervisa för livslångt lärande – Didaktiska perspektiv med visan Änglamark av Evert Taube och betonar lärarens viktiga uppdrag i att undervisa för en hållbar framtid – att aktivt undervisa för att påverka dina elevers mindset att ‘både vilja’ och också ‘kunna’ påverka vad som sker på vår himlajord (sid. 200).