Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Agenda 2030 – Mål 4

Våren är här och i samband med kampanjen Skräpplockardagarna (som är en pedagogisk uteaktivitet) ger sig barn och unga ut i naturen för att samla skräp. De får också lära sig om nedskräpningens konsekvenser- om hur skräpet skadar djur och natur, förstör haven, gör städer otrygga och kostar samhället mycket pengar – helt i onödan (Håll Sverige Rent, Skräpets konsekvenser).

Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm som medverkar i kampanjen har skapat en sång som handlar om hur skräpet förstör deras framtid. Här kan ni höra sången: https://youtu.be/UWE1I1bXvZs och läsa mer om deras viktiga insats för miljön: Barn sjunger om skräp (Håll Sverige Rent, va TT).

Ett annat exempel är barn och unga som skapar miljö/naturdikter i samband med den internationella dagen för biologisk mångfald och poesiutmaningen Tankar om demokratin framtid av barn och unga. Bland annat har Lisa Nilssons tolkning av Evert Taubes visa Änglamark i “Så mycket bättre” använts som inspiration för diktandet. “Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde och lunden den gröna…” Barn och unga upplever naturen med alla sinnen; ser sig omkring, lyssnar, luktar… och bearbetar sina intryck och upplevelser genom att skapa dikter för en hållbar framtid. Haiku, årstidsdikt, ögonblicksdikt, sinnesdikt, visionsdikt, dikta fritt – det finns många vägar till målet – hämta inspiration här: Naturpoesi Kombinera gärna bild, dikt och musik. Kanske blir det ett samskapande mellan bild, no-ämnen, språk och musik?

Barbro Westlund (fil. dr. i didaktik och lektor i läs- och skrivutveckling) avslutar sin bok Att undervisa för livslångt lärande – Didaktiska perspektiv med visan Änglamark av Evert Taube och betonar lärarens viktiga uppdrag i att undervisa för en hållbar framtid – att aktivt undervisa för att påverka dina elevers mindset att ‘både vilja’ och också ‘kunna’ påverka vad som sker på vår himlajord (sid. 200).