Vi välkomnar våren och firar demokratin 100 år genom att utforska kvinnlig rösträtt och litteraturhistoria samt läsa och skapa poesi. Eleverna som läser svenska 2 i gymnasiet har fått veta att den berömda dikten “Ja visst gör det ont” av Karin Boye är en hyllningsdikt till författaren, journalisten, rösträttsaktivisten, freds- och miljökämpen Elin Wägner. Ett spännande poesiäventyr inleds där vi fokuserar på att använda skönlitteratur och andra typer av texter, film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Tanken är att innehållet ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv (svenska för gymnasiet).

Möta och utforska

I dokumentärfilmen “Rösträtt för kvinnor 100 år” (UR) skildras den stora samhällsförändring som kvinnlig rösträtt innebar. Eleverna lyssnar uppmärksamt när de får inblick i det könssegregerade samhället och “möter” de kvinnor som kämpade för rösträtten, bland annat Elin Wägner. Innehållet väcker starka reaktioner, i synnerhet när de får höra hur motståndarna uttryckte sig nedsättande om kvinnor och motarbetade deras rätt att påverka sina egna liv och samhällsutvecklingen. Eleverna blir engagerade och delar sina tankar och åsikter med varandra. Vi gör kopplingar till texter vi läst och till samtiden. Samtalet öppnar också upp för en naturlig övergång till presentationen av Elin Wägners två verk; romanen “Pennskaftet” och debattboken “Väckarklocka” samt det kända fotografiet där Elin Wägner tittar på den höga stapeln av pärmar som innehöll namninsamlingen för kvinnlig rösträtt insamlad av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). Vi dröjer oss kvar vid ordet “väckarklocka”, vilket kommer att bli centralt i skapandet framöver. I slutet av undervisningssekvensen får eleverna i uppdrag att lyssna till poddavsnittet “Elin Wägner – 100 år före sin tid” (Bildningsbyrån – Tänka mot strömmen) och skriva anteckningar inför nästa sekvens.

När dikten kommer till dig var beredd

Dikter vill bli både hörda och sedda och det gäller att öppna sina sinnen för att ta emot dem. Öppenhet och nyfikenhet är det viktigaste i mötet med poesi, precis som i mötet med en annan människa.

Boglind & Nordlund, 2021, sid.1

Ann Boglind och Anna Nordlund inleder texten Låt dikten komma till oss! Poesi och poesididaktik genom hela grundskolan (Skolverket) med en dikt av poeten Brita af Geijerstam. Den handlar om att vi ska vara beredda och öppna för dikter eftersom de har ett budskap. I nästa sekvens öppnar vi våra sinnen och tar emot Karin Boyes uppskattade dikt “Ja visst gör det ont” och reflekterar över vilka tankar, känslor och stämningar dikten väcker. Vi övergår sedan till att lyssna på “Karin Boye förklarad” (UR) för att få veta mer om Karin Boyes liv och författarskap. Eleverna reagerar bland annat på hur hen tvingades att hålla sin homosexualitet hemlig och kopplar det till jämlikhetsfrågan; det globala målet 10 och mänskliga rättigheter. Vi samtalar om dikten som berör växtkraften och modet att göra upp med det gamla och lämna plats för det nya, trots osäkerhet och rädsla. Därefter reflekterar vi över dikten som är en hyllning till Elin Wägner i samband med hennes 50 års dag. Vilka kopplingar ser eleverna mellan innehållet i dikten och Elin Wägners liv och gärning?

Läs poesi, fånga vårtecken och skriv haiku

Vi utforskar vidare och hamnar på Karin Boye Sällskapets sida där det berättas om återkommande mönster i Kari Boyes dikter, exempelvis naturen, växtlighet och växtkraft, rörelse, utveckling och förnyelse. Boye älskade trädet eftersom det ständigt växer och utvecklas – trädsymboler och trädmetaforer är därför vanliga i dikterna. Elevernas följande uppdrag är att läsa fler dikter. De får välja mellan att låna ett exemplar av diktboken “Karin Boye – samlade dikter” eller läsa dikter på nätet. De ska också ge sig ut i naturen och fånga vårtecken i bild och därefter skriva en haikudikt där första raden anger årstiden, andra raden en iakttagelse eller en känsla och tredje raden introduceras något nyskapande (gärna överraskande). Vi har tidigare arbetat med haikudikter i kursen, så eleverna har viss förförståelse. De ska också fånga in någon av Elin Wägners hjärtefrågor i dikten: jämställdhet, fred och miljö. Genom poesiutmaningen “Tankar om demokratins framtid” kan eleverna uttrycka sina tankar och idéer för att stärka demokratin – Göra sina röster hörda för demokratins framtid.