I Sustainable Poetry arbetar skolbibliotekarier nära lärare och ämnesundervisningen för att bidra till elevernas måluppfyllelse och för ett hållbart nyttjande av skolbiblioteken.

Den 19 mars var det digital poesifestival och Afternoon Tea med Staffan Taylor, poesi och gäster. Sten Ivarsson och Gustav Fredlund, som arbetar i skolbiblioteken på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, berättade om sina erfarenheter som aktiva medskapare i Sustainable Poetry.

I samtalet berör de bland annat en av utmaningarna som lyfts fram i forskningsöversikten Skolbibliotekets roll för elevers lärande (2017) av Cecilia Gärdén; Hur kan samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier gå till och hur kan de tillsammans bidra till elevernas lärande? I forskningsöversikten efterfrågas således goda exempel på samarbeten mellan lärare och skolbibliotek, likaså skolbibliotek som lyfter elevperspektivet. Sustainable Poetry är ett sådant exempel.