Vi behöver kultur, hopp och framtidstro

Pandemin stängde ner kulturlivet. Vi behöver kultur. Vi behöver hopp. 

Hemmakultur, SVT

I SVT:s satsning “Hemmakultur” framträder temat hopp genom tjugo olika verk inom områdena poesi, konst och dans. Bland annat läser Jason Diakité sin översättning av Amanda Gormans dikt “Berget vi bestiger”. Den får bli avslutet på den gemensamma läsningen av boken “En droppe midnatt”. Under tiden vi läst boken (i kursen svenska 2) har vi parallellt läst och samtalat om Amanda Gormans dikt “The Hill We Climb” och Maya Angelous dikt “Still I’ll Rise”. Eleverna har dessutom skapat egna dikter som gestaltar deras drömmar för en jämlik värld.

Vi fortsätter att nyfiket utforska temat hopp genom att ta del av fler verk i “Hemmakultur” och kopplar innehållet till poesiutmaningen; “Tankar om demokratins framtid – av 100 barn och unga” Vi samtalar om ordet hopp – ett litet ord med ett stort innehåll. Därefter får eleverna välja ut några verk, jämföra och analysera – tillsammans leta samband och mönster i verken.

Vi avslutar med “Vårvisa” av Karin Boye (uppläst av Hamadi Khemiri), vilket blir en förträfflig övergång till vår fördjupning i litteraturhistoria och mötet med Karin Boyes liv och författarskap. Tillsammans lyfter vi hopp om förnyelse och använder fantasi, kunskap och kreativitet för att skapa hoppfulla dikter om demokratins framtid.

Jag hör min framtid till.

Jag tar mig rätt att växa nu

som rotens krafter vill.

Ur “VÅRvisa” av Karin Boye