Staffan Taylor samtalar med Anette Wennström Nilsson, ordförande i föreningen Sköna Trelleborg, om hur skolan och föreningslivet kan samskapa för att stärka barns och ungas möjligheter till kulturella upplevelser; både att möta konst och kultur och att bli delaktiga i skapandet av konst och kultur.