Flytta ut undervisningen, vandra i Trelleborg, läs poesi och #BliMålmedveten! Mellan 1 – 31 mars pågår poesivandringar i centrala Trelleborg. 17 globala mål, 17 dikter skapade av barn och unga i 17 skyltfönster.

Skolor som flyttar undervisningen utomhus kan förvänta sig en rad positiva effekter. Förutom minskad smittspridning visar forskning att undervisning i utemiljö snabbt förbättrar elevers koncentration, arbetsminne och studiemotivation. […] Stadslandskap erbjuder således alternativa platser för lärande där eleverna kan utforska närsamhället. Vi vet dessutom att rörelser ger goda effekter på lärande och utveckling, så genom att gå vandringen kan barn och unga nå upp till rekommendationen att röra sig en timme om dagen (Elever presterar bättre när undervisningen flyttar ut – forskning.se).

Ladda ner handledningen Poesivandring 2021 som riktar sig till pedagoger och lärare i förskolan, grundskolan och gymnasiet.