Från oss alla till er alla

I samband med coronautbrottet våren 2020 skapade barn och unga dikter och illustrationer som skildrar deras tankar om coronapandemin och föreställningar om världen efter krisen. Samskapandet mynnade ut i e-poesiantologin Imagine Better days will come som finns att ladda ner helt gratis. Föräldrar, pedagoger, lärare och andra vuxna som möter barn och unga: läs, reflektera och samtala tillsammans med barn och unga om deras tankar kring coronaviruset och det som händer i samhället.

Ladda ner e-poesiantologin här: Imagine – Better days will come

Med önskan om en god jul!

Uppdaterad 25/12