Whether you are sad or happy, try to create something. (You never know, maybe a real masterpiece will come out of it). 

Elev, Uzicka Gimnazija, užica, Serbien

I samband med omställningen till fjärr- och distansstudier (på grund av coronapandemin) har det visat sig vara två svåra utmaningar för lärare att skapa förutsättningar för social gemenskap och motivation. Sustainable Poetry vill ge lärare och elever möjlighet att bli medskapare i ett globalt samskapande där de kan interagera digitalt och ingå i en social gemenskap.

Ett inspirerande exempel är elever från Uzicka Gimnazija (Serbien) och elever från Söderslättsgymnasiet (Trelleborg) som kommunicerar, samarbetar, lär av och med varandra, skapar poesi för en hållbar framtid, delar skolvardagen och utvecklar projektet gemensamt.

Eleverna har skrivit personliga hälsningar till varandra på en Padlet – en digital anslagstavla- där de kan interagera, dela poesi, bilder, filmer etc. med varandra både i undervisningen och utanför. En elev berättade att hen älskar att skriva poesi och har under denna svåra tid skrivit en hel del. Hen uppmuntrar andra elever att skapa poesi oavsett om de är glada eller ledsna; – “You never know, maybe a real masterpiece will come out of it.”

Efter julledigheten är tanken att eleverna ska mötas digitalt, läsa, skapa och dela poesi med varandra samt fira Världspoesidagen 2021 tillsammans.

Länk till det globala samskapandet via eTwinning: Sustainable Poetry 2020/2021