Poesi på vikingavis. Det har pedagoger och elever i samband med poesifestivalen i Trelleborg utforskat tillsammans med musiepedagoger på Trelleborgen. Här kan ni lyssna till Peter Ross Lindholm som läser Viktor Rydbergs dikt Tomten.

Tänd ett ljus inför julen och läs Viktor Rydbergs dikt tillsammans.

[…] Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
gott intill morgontimma.
Månen sänker sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken

Varför inte skicka med barn och unga en poesiutmaning under lovet? Julen 2020 – i spåren av coronapandemin… Här finns även ett undervisningsupplägg skapat av läraren och journalisten Filippa Mannerheim. Bland annat finns en länk till en tonsatt version av Tomten.