Tips och idéer för att skapa poesi

Att arbeta med poesi i undervisningen öppnar upp för en social gemenskap mellan såväl elever som mellan lärare och elever. Det är dessutom, som Jenny Edvardsson (lärare, författare och lärarutbildare), skriver i den lilla handboken “Guide till att läsa och skriva poesi – Arbeta med poesi i undervisningen”, ett lekfullt och lustfyllt sätt att få elever att experimentera med språket och det kan på så sätt vara språkutvecklande för dem.” Lyssna till Jenny som delar några tips och idéer hämtade ur boken.