Elever på Västervångsskolan i Trelleborg skapade dikter som speglade deras tankar om pandemins inverkan på deras vardag och känslorna kring vad de längtade efter. Deras dikter visar hur mycket ungdomar tänker kring det som sker i vår samtid och att de har mycket att bidra med för en hållbar framtid, förmedlar deras lärare Sara. Dikten av Maja och illustrationen av Bia finns med i e-poesiantologin Imagine – Better days will come.